Historien om Nørreriis

Slægtsgården Nørreriis er specielt kendt, fordi her på bisp Svends lille borg boede – ifølge overleveringen – Niels Ebbesen, der greb afgørende ind i Danmarkshistorien i 1340, da Danmark var pantsat til de holstenske grever.

Niels Ebbesen dræbte den største af panthaverne Grev Gert og løsnede dermed det tyske greb om Danmark. Efter Niels Ebbesen var faldet ved Skanderborg samme år, blev bispeborgen nedbrændt ifølge udgravninger i 1870-75.

Efter reformationen overgik godset til privat eje.
I 1647 sælger fru Maria Below – datter af Henrik Below, som var ejer af bl.a. Spøttrup – “Noriing Riis Hoffgaardt” til lensmanden på Skanderborg Oluf Parsberg. Han ejede Jernit, der sammen med Nørreriis blev inkorporeret i det nyoprettede grevskab Frijsenborg v/ Mogens Frijs i 1672. Nørreriis fungerede derefter som fæstegård til 1. oktober 1852.
 

kksgb6032
 
I 1842 nedbrændte det meste af gården, der på dette tidspunkt, var en tvillingegård. Den ene af fæsterne Christian Pedersen Blach frikøbte gården(e) 10 år senere. Han sælger gården i 1861 til Hans Hansen Bjerregård, der før 1870 flytter gården nordpå til dens nuværende beliggenhed.

Efter endnu 5 ejerskifter overtages gården i 1901 af Christian M. Korsgaard. Den har været i slægtens eje siden.

Voldstedet med egen blev solgt fra i 1929 til Friisenborg.

I 1941 overtog svigersønnen Einar M. Nielsen Nørreriis. Ved hans død i 1967 blev gården delt mellem hans enke Ellen Korsgaard Nielsen og sønnen Lennart Korsgaard Nielsen. Efter moderens død i 1988 overtog Lennart hele gården.

I januar 2007 bliver “Nørreriis I/S” dannet, hvormed Nørreriis i dag ejes af de fire børn til Lennart Korsgaard Nielsen og Birthe Lyngby Nielsen.